Ukratko

Glavni cilj projekta je razvoj partnerskih veza i stvaranje sistemske brige o mladima u riziku na Balkanu radi prevencije bilo kog oblika rizika (zdravstveni, socijalni, ekonomski).

Ideja projekta je da se osnaži rad kancelarija za mlade i održe treninzi za lokalne interesne grupe gde će im se predstaviti  koncepti koji se tiču kreiranja sistemske brige o mladima u riziku na lokalu.

U 15 gradova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovine se planira formiranje Saveta (timova) za mlade u riziku. Saveti će imati za cilj da umreže i održe stalni dijalog po pitanju mladih u riziku između civilnog društva, građana, institucija, organizacija i donosioca odluka.

Kako bi se obezbedilo dosledno i koordinirano delovanje organizacija civilnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou, tokom projekta se planiraju javni događaji, medijska i Internet kampanja i objavljivanje priručnika o mladima u riziku. Na kraju projekta planiraju se nacionalne konferenicije o mladima u riziku u tri zemlje i Balkanska konferencija u Srbiji, na kojima će učestvovati predstavnici formiranih saveta, kancelarija za mlade, ministarstava, političkih stranaka, nevladinih organizacija, omladine i drugi akteri u omladinskoj politici.

Lokacije

Srbija: Zaječar, Niš, Kragujevac, Užice, Novi Sad;

Crna Gora: Podgorica, Kolašin, Bijelo Polje, Herceg Novi, Bar

Bosna i Hercegovina: Bihać, Banja Luka, Foča, Goražde, Ilidža

Slovenija: Ljubljana

Glavne aktivnosti:

  • Sastanak projektnih partnera;
  • Studijska poseta Sloveniji;
  • Uspostavljanje Saveta za mlade u riziku;
  • Nacionalne konferencije o mladima u riziku;
  • Balkanska konferencija o mladima u riziku;
  • Objavljivanje priručnika Mladi u riziku:
  • Promotivne aktivnosti.